Logo

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
Oddział Regionalny w Łodzi

ul. Powszechna 15; 93-321 Łódź
tel. 601 076 615 lub 691 076 611

Bank PEKAO SA
Nr konta: 02 1240 5585 1111 0000 4886 7407
KRS: 0000022383 | REGON: 471160664 | NIP: 729-11-28-517


kontakt@miesnie.org.pl